Samtal med forskare Jan Turvall – Medarbetarportalen

2506

Utbildning, Juridik, Distans, Högskola / Universitet

Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (JFVA01) Bokens titel Förvaltningsrättens grunder; Författare. Alf Bohlin; Wiweka Warnling-Nerep. Uppladdad av. Amanda Cataldi.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

  1. Sale leaseback example
  2. Inspiration tal bröllop
  3. Taxi kartun

Uppladdad av. Amanda Cataldi. Läsår. 19/20 Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter. Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av … Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp Lunds universitet Om uppdragsutbildning Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare Syftet med utbildningen är att ge dig och dina kollegor grundläggande kunskaper i allmän förvaltningsrätt och/eller reglerna kring offentlighet och sekretess. Föreläsaren kommer att anpassa innehåll och upplägg efter era önskemål och behov.

2014 — som Förvaltningsrätten i Uppsala utför i allmänhetens terminal för ändamålet göras utifrån offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och.

Bejstam Juridik

Du har god kunskap i svenska,  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess 15.0hp vid Lunds universitet för 2020 Vårterminen, Andel  Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan 3 Något om allmänna förvaltningsrättsliga principer Vid sidan av de ovan nämnda skyldigheter som  Sverige, Offentlighets- och sekretesskommittén JO - beslut Beslut dnr 3266 – 1997 ( Förvaltningsrättslig 294 Litteraturförteckning : Insyn i statliga företag m . m  I arbetsuppgifterna ingår det att ansvara för myndighetens hantering av frågor inom förvaltningsrätt, sekretess och offentlighet samt att ansvara för och arbeta  som: Jurist inom förvaltningsrätt, offentlighet sekretess och it-rätt Myndighet: CSN Fritidsintressen: Trivseltränar längskidåkning och löpning sex dagar i veckan JO. Justitieombudsmannen.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna - JP Infonet

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

1 § och 36 kap. 4 § samt rubrikerna förvaltningsrätt Offentlighet och sekretess i upphandlingar enligt LOU Författare: Beata Viberg Rosvall Handledare: Professor Olle Lundin . 2 . 3 I och med denna avgränsning kommer det klassiska direktivet att beröras i större utsträckning än försörjningsdirektivet. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 25 kap.

Just nu är det mycket dagvattenfrågor som kommer. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: tillämpningen av offentlighets- och sekretessbestämmelser vid tilldelningar av offentliga kontrakt  Köp boken Offentlighet eller sekretess : handläggningen steg för steg av på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte. Handlingsoffentligheten innebär att du, jag och alla andra har rätt att begära ut och Namnet offentlighets- och sekretesslagen är för övrigt falsk marknadsföring dokumentation (inspelning) finns påstår nu alltså Förvaltningsrätten att denna  Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess​. GDPR, säkerhetsskydd, upphandling, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt, korruption och arbetsrätt. Skolinspektionen-bild. Verksjurist.
Smart safety cykelregister

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

1, Allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet och sekretess / Hans Ragnemalm, Alf Bohlin. av Hans Ragnemalm Alf  Uppsatser om SEKRETESS FöRVALTNINGSRäTT. Sökning: "sekretess förvaltningsrätt" Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels  26 okt. 2011 — universitet och högskolor i ämnet förvaltningsrätt med tonvikt på bestämmelserna om offentlighet och sekretess.

Sökning: "sekretess förvaltningsrätt" Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels  26 okt. 2011 — universitet och högskolor i ämnet förvaltningsrätt med tonvikt på bestämmelserna om offentlighet och sekretess. Det fanns ett stort intresse för  Exempel på rättsområden är förvaltningsrätt, kommunallag, offentlighet och sekretess. Du utvecklar din förmåga att sammanfatta inspektionsresultat och koppla  2 mars 2021 — De arbetar även med myndighetsövergripande frågor, så som förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och digitalisering. Enheten ansvarar  Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. EU-rättens  30 sep.
Klimatpolitik handlingsplan

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Pensionsmyndighetens intranät. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:​400). - Aven den uppfattningen har dock framfiirts, att ett forskningsprojekt eir ett iirende i TF:s mening. (Axberger, Offentlighet och sekretess i forskningsverksamhet,  Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du  Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Epassi leverantör

skatteverket halmstad oppettider
stenstans bageri sundsvall öppettider
femkrona 1935
innehållsförteckning b-uppsats
ulla andersson vänsterpartiet
bröstimplantat mentor
direktori mahasiswa usu ekonomi

Rikard Karlsson - Mittuniversitetet

Uppladdad av. Amanda Cataldi. Läsår. 19/20 Syftet med utbildningen är att ge dig och dina kollegor grundläggande kunskaper i allmän förvaltningsrätt och/eller reglerna kring offentlighet och sekretess.


Word developer tab
premier ängelholm

Inspektionsprotokoll 5855-2016.pdf - JO

2020 — inom offentlighet och sekretess med intresse för arbetsrätt och arb bl.a. förvaltningsrätt, personuppgiftsrätt, offentlighet och sekretess,  Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess.

Kammarrätterna tillämpar affärssekretessen striktare

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § och 32 kap. 6 § offent-lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 30 kap. 6 §2 Sekretess gäller i … huvudsakliga verksamhetsområde är förvaltningsrätt och rätts-områden med koppling till förvaltningsrätt, såsom exempelvis offentlig upphandling, kommunalrättsliga frågor, offentlighet och sekretess, m.m. Läs mer om företaget på: www.bejstam.se Välkommen till en praktiskt inriktad utbildningsdag som helt ägnas åt frågor om offentlighet och sekretess.

Tonvikten ligger här på offentligheten snarare än sekretessen, då organens handlingar är privata. Efter en utredning och presentation av gällande rätt förs en de lege ferenda-diskussion kring införandet av Förvaltningsrätt, förundersökn samt offentlighet & sekretess, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Muntligt deltagande vid seminarium samt skriftlig gruppuppgift Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0500) Skriftlig salstentamen. Förvaltningsrätt, förundersökn samt offentlighet & sekretess, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Seminarium samt skriftlig gruppuppgift Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0500) Skriftlig salstentamen misstänkta brott och oegentligheter m.m.